Termeni si Conditii pentru utilizarea 40q.io (www.40q.ro)


1. Părtile Contractante

1.1. TBF Digital S.R.L., cu sediul social în judetul Ilfov, oras Voluntari, Bulevardul Pipera nr 1-IA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/2632/2019, CUI 41257754, atribut fiscal RO, reprezentată de Andreea Cazanescu – Administrator, operator al platformelor www.40q.io și www.40q.ro, în calitate de Furnizor

si

1.2. Clientul, cu datele de identificare ce urmează a fi comunicate Furnizorului prin intermediul platformei 40q.io, au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul de prestari servicii (“Contractul”) propus de catre Furnizor și care trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe siteul www.40q.io sau www.40q.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a www.40q.io - reprezintă o acceptare neechivocă de către client a ofertei Furnizorului, în condițiile stipulate în prezentul acord.

2. Obiectul Contractului

2.1. Prezentul Contract este aplicabil tuturor comenzilor și/sau conturile realizate prin intermediul www.40q.io și www.40q.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Transmiterea unei comenzi si deschiderea contului implică acceptarea fermă de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către Client se face prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare”.

2.2. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele termene si condiții în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.40q.io și www.40q.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client. Furnizorul va publica pe site data ultimei modificări a prezentelor termene și condiții.

2.3. În calitate de operator al site-urilor www.40q.io și www.40q.ro, Furnizorul prestează pentru Client servicii de acces la aplicații de management si asistență pentru aceste servicii - de oriunde și în orice moment, prin accesul la Internet - sub forma unui abonament lunar, reinnoibil automat in conditiile Art. 2.5, Art. 2.6 si Art. 3 de mai jos.

2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop ce se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux și web browser.

2.5. Pentru serviciile puse la dispoziție de Furnizor, Clientul va plăti Furnizorului o sumă lunară, de tip abonament, prevăzută în momentul finalizării procedurii de comandă online. Plata serviciilor de catre Client reprezinta acceptarea expresă de catre acesta a pretului oferit de Furnizor pentru accesarea platformei 40q.io și a serviciilor asigurate prin cadrul acesteia.

2.6. Plata se face lunar, in avans, prin debitarea in mod automat a cardului Clientului, in ultima zi aferenta perioadei de 30 zile, pentru următoarea perioadă de abonament, cu excepția cazului când se comunică intenția de denunțare a Contractului, conform Art. 3.3 de mai jos.

2.7. Plata se face in mod automat prin debitarea cardului Clientului.

Factura se emite de catre Furnizor lunar si poate fi descarcata de catre Client accesand contul lui din platforma 40q.io.

2.8. Prezentul contract este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de Confidentialitate a portalurilor www.40q.io și www.40q.ro accesibila la adresa www.40q.io/politica-de-confidentialitate

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada initială de 30 zile, cu reînnoire automată la expirarea fiecărei perioade adiționale de 30 zile,pe întreaga perioadă de funcționare a site-ului și de furnizare a serviciilor asumate de Furnizor conform prezentului document, începând cu data plății abonamentului, conform ofertei Furnizorului și comenzii Clientului, drepturile și obligațiilor părților intrând în vigoare de la această dată.

3.2. Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului de la momentul în care suma reprezentând valoarea abonamentului lunar creditează contul Furnizorului.

3.3. Clientul poate renunța la abonament prin notificare scrisă transmisă Furnizorului la adresa de email prevăzută la Art. 14.3 de mai jos, cu minim 5 zile calendaristice înainte de data expirarii perioadei in curs.

3.4. În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament, se vor aplica termenii și condițiile în vigoare la momentul exercitării unei astfel de opțiuni de către Client.

4. Utilizarea platformei 40q.io

4.1 Prin documentul de fata, Termeni si conditii de utilizare, Furnizorul va acorda Clientului si numai acestuia licenta ne-exclusiva și netransferabilă pentru utilizarea produsului 40q.io și/sau a altor bunuri si servicii oferite prin intermediul acestei platforme.

4.2 Platforma 40q.io nu poate fi transferata, vanduta, cedata, sublicentiata, indiferent prin ce mijloace s-au pus la dispozitia unei alte parti, fara a avea, in prealabil, acordul scris al Furnizorului.

4.3 Termenul de valabilitate a licentei pentru versiunea platita 40q.io coincide cu durata contractului, astfel reglementată de Art. 3 și de Art. 9 din prezentele termene și condiții.

4.4 Furnizorul poate dezvolta variante actualizate (update) și/sau noi (upgrade) ale programului 40q.io, pentru îmbunătățirea calității acestuia. În general, versiunile actualizate sunt gratuite iar cele noi sunt considerate un produs de sine statator, fie în sistem gratuit sau contra-cost, la opțiunea Furnizorului comunicată în timp util Clientului, care va avea la rândul său astfel optiunea de a continua sau nu derularea Contractului în noile condiții, conform Art. 5.2 de mai jos.

5. Disponibilitatea serviciilor afișate

5.1 Oferta Furnizorului cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe www.40q.io si www.40q.ro. Furnizorul își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce Clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat, cu aplicarea dispozițiilor de la Art. 2.2 de mai sus.

5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 10 zile înaintea oricărei modificări. În măsura în care clientul nu dorește continuarea derulării prezentului contract conform noilor condiții comunicate de Furnizor, va trimite o notificare de încetare a prezentului contract, notificare care va avea efect la momentul operării modificărilor ce fac obiectului notificării. LIPSA UNEI ATARE NOTIFICĂRI DE ÎNCETARE ÎNSEAMNĂ ACORDUL FERM AL CLIENTULUI CU PRIVIRE LA ASUMAREA NOILOR MODIFICĂRI ȘI CONTINUAREA CONTRACTULUI ÎN ACESTE CONDIȚII. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt comunicate în prealabil Clientului prin intermediul aplicației sau prin email.

5.3. Clientul este în mod exclusiv responsabil de acuratetea datelor urcate in sistem precum si de actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea cu privire la niciun prejudiciu cauzat clientului sau vreunui terț prin faptul că acesta nu și-a actualizat contul (de exemplu, din cauza imposibilității acestuia de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator).

5.4. Accesul la platforma 40q.io este asigurat, indiferent de progresul tehnologic sau modificăripână la momentul încetării prezentului acord, indiferent de motivul încetării, conform Art. 9 de mai jos. Acest serviciu cuprinde asistența prin email pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract și, în anumite situații, actualizări legislative pentru serviciile disponibile.

5.5. Furnizorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile 40q.io si www.40q.ro, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitatea nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau in cadrul serviciului, insa include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Furnizorul își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus.

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile și obligațiile Clientului

6.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane în ceea ce privește acest conținut și utilizarea lui.

6.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile Furnizorului în deplină legalitate, cu respectarea întocmai a dispozițiilor legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

6.1.3. Clientul se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și de drepturile de proprietate industrială asupra operelor puse la dispoziție prin intermediul 40q.io și 40q.ro, precum și de protecția datelor cu caracter personal introduse și comunicate în sistem în derularea prezentului Contract și/sau prestării serviciilor tip BONUS/GRATUITATE.

6.1.4. Clientul iși asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, actualizarea si acuratețea datelor introduse în 40q.io.

6.1.5. Clientul va utiliza anumite date cu caracter personal puse la dispoziție de către ceilalți utilizatori ai programului, în vederea derulării în condiții optime a programului, și se obligă să proceseze aceste date conform prevederilor legale în vigoare, iar Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane. Clientul declară în mod expres că obligațiile corespunzătoare din Politica de confidențialitate sunt pe deplin asumate și respectate, conform dispozițiilor legale și contractuale aplicabile.

6.1.6. Clientul are dreptul de a adăuga în aplicatia 40q.io mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

6.1.7. Clientul va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din platforma. Clientul se va asigura că utilizatorii desemnați de acesta înțeleg și și-au asumat dispozițiile relevante din prezentul acord, Clientul rămânând de deplin și exclusiv responsabil în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

6.1.8. Clientul ințelege și este de acord cu Termenii și Condițiile portalurilor www.40q.io si www.40q.ro.


6.2. Drepturile și obligațiile Furnizorului.

6.2.1. Furnizorul asigură:

  • accesul la platforma 40q.io

  • asistență prin email la adresa contact@40q.io si/sau aplicatii de tip WhatsApp, Skype, Slack, de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00 pentru probleme legate de platforma

  • conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)

  • sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât acestea să fie disponibile de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile Furnizorului nu funcționează în varianta offline.

6.2.2. www.40q.io si www.40q.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Furnizorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți și/sau din care să rezulte că activitatea sau informaţia în cauză ar putea vătăma drepturile unui terţ, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

6.2.3. Furnizorul nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.

6.2.4. Furnizorul oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă, netransferabilă și limitată în timp la durata prezentului Contract pentru folosirea aplicațiilor de pe siteurile www.40q.io si www.40q.ro.

6.2.5. Furnizorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale.

7. Înregistrare, parole și responsabilități

7.1. Înregistrarea pe site-ul www.40q.ro este gratuită. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul site-ului (exemplu: platforma 40q.io) este permis doar Utilizatorilor sau Clienților ce au optat și plătesc abonamentul lunar. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

7.2. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale siteurilor www.40q.io si www.40q.ro, inclusiv accesul neautorizatla un cont găzduit de noi, reprezintă infracțiune și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

8. Răspunderea contractuală

8.1. Clientul garantează acuratețea datelor introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Furnizor precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora. Datele cu caracter personal puse la dispoziția în cadrul programului vor fi utilizate numai în scopul executării Contractului și numai pe perioada de valabilitate a acestuia.

8.2. Clientul garantează acuratețea informației pe care o furnizează către www.40q.io si www.40q.ro si este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.

8.3. Furnizorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

8.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Furnizorul pentru orice și întreg prejudiciu cauzat acestuia, deci atât pierderea efectivă cât și beneficiul nerealizat, ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că Furnizorul poate și va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul unui proces și investigații, conform legislației în vigoare.

8.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Furnizorul nu poate ținut responsabil, nici expres și nici implicit, pentru conținutul inserat de Client și modul de utilizare a acestuia. Furnizorul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării necorespunzătoare, a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate prin intermediul siteului.

9. Încetarea contractului

9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

1. părțile convin de comun acord încetarea contractului;

2. neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți, prin notificare de reziliere transmisă părții în culpă, dacă chestiunea în cauză nu se remediază în termenul acordat în notificare, la expirarea termenul prevăzut în notificare;

3. prin denunțare unilaterală de către oricare dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți, cu minimum 5 zile calendaristice înainte de data încetarii;

4. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți.

5. în cazul în care, din motive neimputabile Furnizorului, nu se asigură plata abonamentului prin debitarea contul Clientul în termenul prevăzut la Art. 2.6 de mai sus, iar Clientul nu remediază problema în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării către Client a imposibilității de debitare. Contractul se consideră încetat în prima zi după expirarea termenului de 2 zile lucrătoare prevăzut mai sus.

9.2. Încetarea Contractului nu afectează obligațiile deja scadente între părți.

9.3. În caz de încetare a prezentului Contract, indiferent de motiv, Furnizorul, la opțiunea Clientului, va proceda:

a) fie la ștergerea contului, respectiv la ștergerea datelor, cu/fără exportul de date înserate de Client în sistem, în format CSV/excel, către Client.

b) fie la suspendarea contului, pe o perioada maximă de 1 (un) an de zile, calculat de la data încetării. Cu 30 zile înainte de expirarea perioadei maxime de reținere a datelor, Furnizorul va transmite Clientului notificare cu privire la faptul că expiră perioada de retenție și că va șterge contul, în măsura în care Clientul nu dorește reluarea Contractului, conform termenilor și condiților existente la acel moment în vigoare.

9.4. Clientul va comunica opțiunea sa conform paragrafului anterior în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării relevante, sub sancțiunii neluării în seama a opțiunii sale transmise peste acest termen.

10. Exonerarea de răspundere

Furnizorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri cauzat prin faptul încălcării de către Client a obligațiilor care incumbă conform prezentului acord sau în baza legii, decât în măsura în care se dovedește intenția sau culpa gravă a Furnizorului.

11. Confidențialitate

11.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:

a. de a face cunoscută orice informație confidențială sau date cu caracter personal ale vreunei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;

b. de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

11.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

a. informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;

b. informaţia era accesibilă publicului;

c. partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

12. Forța majoră

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

12.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

13. Legea guvernantă

13.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare instanțelor românești de la sediul Furnizorului.

14. Dispoziții finale

14.1. Părțile declară că au luat la cunostinta toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin aderarea la Contract, conform Art. 2.1 de mai sus, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

14.2. Orice notificare către Furnizor trebuie trimisă electronic la adresa de email contact@thebasicfundamentals.com. Comunicările către Client se fac la adresa de email inserată de acesta în sistem ca dată de contact la momentul înscrierii în program.

14.3. În cazul în care Furnizorul pune la dispoziția Clientului, în mod direct sau indirect prin intermediul altor furnizori, anumite servicii dedicate, cu titlu de BONUS sau alte gratuități pe perioada de derulare a prezentului Contract, aceste servicii tip BONUS se vor aplica în condițiile prezentate în oferta respectivă, în vigoare la data înscrierii în programul guvernat de Contract.

14.4. Conform legislației române aplicabile, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere. Conform Art. 16, alineat m), din Ordonanta urgenta 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, este exceptată de la obligația de returnare furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere. În această situație, având în vedere faptul că prin plata prețului aveți acces instant la programul 40q, nu se aplică dreptul de retragere.


Ultima actualizare: 29.11.2019